Disclaimer

Het doel van deze website is te goeder trouw niet-contractuele informatie te verstrekken over Coil S.A./N.V. en zijn dochterondernemingen ("Coil") en over bepaalde technische aspecten van zijn producten en diensten.

Coil garandeert niet, uitdrukkelijk of stilzwijgend, de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website, die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

Niets op deze website zal geheel of gedeeltelijk een aanbod of een voorwaarde of garantie van enige overeenkomst vormen. Er mogen geen contractuele afspraken worden gemaakt tussen Coil en een derde partij door verwijzing naar informatie op deze website.

Intellectueel eigendom

Logo Coil

De inhoud van deze website is eigendom van Coil, met inbegrip van het volgende handelsmerk van Coil en de verschillende 'X-xxxxxx' productnamen die hierin zijn opgenomen, en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten.

Het gebruik van deze website door een bezoeker verleent, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, enig recht, hetzij eigendomsrecht, licentie, of anderszins, op de intellectuele eigendomsrechten, of enige andere rechten die nu of in de toekomst zouden kunnen bestaan, met betrekking tot de website of de inhoud daarvan.

De bezoeker mag de inhoud van deze website downloaden, kopiëren, weergeven, tentoonstellen, delen of op een andere manier verspreiden, maar enkel voor zijn eigen privé-, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat de bezoeker uitdrukkelijk Coil erkent als de leverancier en de eigenaar van deze inhoud; de inhoud mag niet, geheel of gedeeltelijk, gepubliceerd worden in eender welke vorm van publiek beschikbare media.

Coil behoudt zich het recht voor om van de bezoeker te eisen dat hij alle inhoud verwijdert, vernietigt of op een andere manier verwijdert die naar de mening van Coil in strijd is met de bovenstaande beperkingen of anderszins ongepast, denigrerend of beledigend is.

De bezoeker mag de inhoud van deze Website op geen enkele wijze wijzigen, herformuleren, aanpassen, wijzigen, demonteren, framen of decrypteren.

Van tijd tot tijd kan Coil links aanbieden naar websites van derden voor het gemak en ter informatie van de bezoeker. Coil is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of het gebruik van de sites. Links naar websites van derden vormen of impliceren geen goedkeuring door Coil van deze websites, van de producten of diensten die op deze sites worden beschreven, of van enige andere inhoud van deze sites.

Minderjarigen

Wij zijn niet van mening dat de inhoud van deze website beledigend of anderszins ongeschikt is voor minderjarigen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige beledigende of ongepaste inhoud die kan voorkomen op links naar andere websites die periodiek op onze website kunnen worden opgenomen.

Privacy

Het is het beleid van Coil om de privacy van de bezoekers van onze website te respecteren. De enige persoonlijke informatie die van bezoekers wordt verzameld, is het resultaat van vragen die bezoekers naar ons sturen in het gedeelte "Inlichtingenformulier" van de website. Deze informatie zal niet worden meegedeeld aan derden buiten ons bedrijf, met uitzondering van, in voorkomend geval, onze internationale verkoopagenten en distributeurs.

Informatie van niet-persoonlijke aard wordt normaliter van bezoekers verzameld op computer-naar-computerbasis, maar alleen voor statistische doeleinden of om toekomstig gebruik van onze website door de bezoeker te vergemakkelijken.

Dit gebeurt meestal in de vorm van cookies (voor meer informatie, zie http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) of webbakens (voor meer informatie, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Web_bug). U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies of webbakens worden geweigerd; raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw browser.

Deze informatie kan worden gedeeld met onze websiteontwerper of serviceagent om de impact van onze website te verbeteren.

Van tijd tot tijd kan Coil links aanbieden naar websites van derden voor het gemak en ter informatie van de bezoeker. Deze sites kunnen hun eigen privacyverklaringen hebben en Coil raadt bezoekers aan om dergelijke privacyverklaringen na te lezen alvorens gebruik te maken van websites van derden