Kwaliteit

Al meer dan 45 jaar is onze onderneming de erkende wereldreferentie voor kwaliteit in anodisatie.

Kwaliteit aan het werk

Aloxide wordt al vele jaren gebruikt voor prestigieuze retailmerken.

Wij zijn de enige continue anodiseur geweest voor de belangrijkste producenten van gewalste aluminiumproducten in Europa, waaronder Alvance, Aludium, Constellium, Hydro, Novelis en Slim.

In de architectuursector is Aloxide gebruikt voor projecten zoals kantoren, woningen, winkels en institutionele gebouwen over de hele wereld, waaronder gebouwen ontworpen door toonaangevende architectenbureaus zoals Fosters, Gehry Partners, OMA, Jean Nouvel, Chartier Dalix, Coop Himmelb(l)au en Morphosis.

Kwaliteits- standaarden

Aloxide en ons productieproces voldoen aan alle belangrijke internationale normen en kwaliteitsnormen.

ISO 9001

De productie van Aloxide is ISO 9001-conform, zowel wat betreft ontwerp, ontwikkeling, productie als verkoop.

ISO 9001

ISO 14001 en ISO 50001

Aloxideproducten worden geproduceerd in fabrieken die ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd zijn.

ISO 14001 en ISO 50001

Beleidsverklaring

Onze verbintenis tot de ISO-managementsystemen

Beleidsverklaring

AAMA 611

Aloxide architecturale producten voldoen aan klasse I van de Amerikaanse AAMA 611 normen.

AAMA 611

Garanties

Als integraal onderdeel van het aluminiumoppervlak is geanodiseerd aluminium een uitzonderlijk duurzaam product dat over het algemeen niet veroudert door verbleking of corrosie.

Ter vergelijking: coatings zijn een laag op het aluminium die vaak ontworpen zijn om hetzelfde pure aspect van geanodiseerd aluminium te bieden, maar niet hetzelfde niveau van oppervlaktebescherming of UV-bestendigheid bieden.

Geanodiseerd aluminium presteert bijvoorbeeld zeer goed in maritieme en vervuilde binnenstedelijke omgevingen.

Om deze reden en op basis van meer dan 45 jaar ervaring ter plaatse wordt Aloxide ondersteund door eenvoudige, no-nonsense garanties met minimale uitsluitingen.

De duur van de garantie hangt af van de producttoepassing en de anodisatielaagdikte

Voor architecturale toepassingen kan de garantie zelfs de ontwerplevensduur van het gebouw dekken.

Raadpleeg ons voor meer informatie.

Duurzaamheid

Wij zetten ons in om de impact van ons Aloxideproces op het milieu tot een minimum te beperken via een duurzaam bedrijfsmodel en een beleid van voortdurende verbetering.

De schaalvoordelen van onze twee productievestigingen in België en Duitsland stellen ons in staat te investeren in een milieubeheer dat toonaangevend is in de sector.

Coil is actief in het Vlaamse Gewest van België en Duitsland, die tot de strengste milieunormen ter wereld behoren.

Het Aloxideproces is een elektrochemisch proces, dat een hoog energieverbruik met zich meebrengt. Dit energieverbruik moet echter worden gezien in het licht van:

de extreme levensduur van het product en het feit dat geanodiseerd aluminium op het einde van zijn levensduur kan worden verkocht en gerecycleerd door het eenvoudigweg opnieuw te smelten (zonder tussenkomst van een proces), waarvoor slechts 5% van de energie nodig is die nodig is voor de productie van primair aluminium.

Om onze CO²-impact tot een minimum te beperken, hebben wij ons verbonden tot het ISO 50001 energiebeheer en evalueren wij de levenscyclus van onze producten (LCA). Bovendien heeft geanodiseerd aluminium, in tegenstelling tot geverfde en gecoate producten, geen impact op andere stoffen die de ozonlaag aantasten, zoals VOC's (Vluchtige Organische Stoffen),

Coil onthult ambitieuze plannen om snel te voldoen aan nieuwe EU 2030 klimaat- en energiedoelstellingen

Het 2030 klimaat- en energiekader van de Europese Commissie omvat EU-brede streefcijfers en beleidsdoelstellingen voor de periode 2021 - 2030.

De belangrijkste doelstellingen voor 2030 voor de Europese Commissie zijn

  • ten minste 40% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (ten opzichte van het niveau van 1990)
  • een aandeel van ten minste 32% voor hernieuwbare energie
  • een verbetering van de energie-efficiëntie met ten minste 32,5%

Coil heeft een ambitieus plan gelanceerd om reeds in 2020 de doelstellingen van de Europese Commissie te halen - en zelfs te overtreffen.

In onze productie-eenheid in Bernburg, Duitsland, is het de bedoeling om tegen eind 2022 met 100% CO²-vrije elektriciteit te werken. Dit zal worden bereikt door de installatie van zonnepanelen op het vrije terrein van het fabrieksterrein. Alle elektriciteit die de eigen productie van het bedrijf te boven gaat, zal worden gekocht van externe zonne-/windparken.

Op onze productiesite in Landen, België, werkt een warmtekrachtkoppelingsinstallatie al enkele jaren met succes. Een nieuwe installatie van zonnepanelen op de daken en terreinen van de bestaande fabriek is gepland voor 2022. Het gebruik van CO2-vrij biogas in onze verwarmingssystemen wordt momenteel onderzocht.

In beide fabrieken zijn reeds verschillende acties ondernomen om het energieverbruik te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren, zoals het gebruik van LED-verlichting en de invoering van energiemonitoringsystemen overeenkomstig de ISO 50001-norm.

Hoewel bij het productieproces zuur en natriumhydroxide worden gebruikt, kunnen wij een zeer groot deel van de chemicaliën recycleren via regeneratiefaciliteiten, terwijl de bijproducten van deze processen in andere industrieën worden gebruikt.

Waterzuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat ons bedrijf gewoonlijk 70% van ons spoelwater recycleert. Niet-gerecycleerd afvalwater wordt na zuivering in het openbare rioolsysteem geloosd volgens de geldende normen.

Wij spannen ons voortdurend in om ervoor te zorgen dat wij voor onze processen de beste beschikbare technologie (BBT) gebruiken en verbinden ons ertoe het milieu te beheren via ISO 14001.

Transformatie en technische details

Een van de belangrijkste voordelen van aluminium is dat het mechanisch kan worden getransformeerd, net als de meeste andere metalen zoals staal, roestvrij staal, koper, lood en zink.

Aloxideproducten hebben een flexibele anodisatielaag, wat betekent dat transformatie kan plaatsvinden na het anodiseren.

Op lengte gesneden geanodiseerd aluminium op rol

De verwerking van bobijnen continu geanodiseerd aluminium tot platen vereist specialistische apparatuur en specialistische kennis. Dit mag alleen worden uitgevoerd door erkende gespecialiseerde servicecentra.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: technical.support@coil.be